Pozvánka na valnou hromadu

BROP s.r.o. zve na řádnou valnou hromadu 6. 12. 2017 v 9.00 hodin.

Pavel Qšťádal, jednatel společnosti BROP s.r.o. se sídlem v Senožatech č. p. 217, IČ: 26020882, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9374

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat ve středu dne 6. 12. 2017 v 9.00 hodin na adrese Pražská 1072, 393 01 Pelhřimov

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba orgánů valné hromady
  3. Zpráva o činnosti společnosti a o jejím majetku za období 07/2016-06/2017, řádná účetní závěrka a návrh na rozdělení hospodářského výsledku
  4. Projednání a schválení řádné účetní závěrky a návrh na rozdělení hospodářského výsledku za období 07/2016-06/2017
  5. Diskuse
  6. Závěr

V Senožatech dne: 12. 9. 2017

Pavel Ošťádal
jednatel BROP s.r.o.

Pozvaní: Pavel Ošťádal, SENAGRO a.s. , Ing.Jiří Nevosád, GREENVALE Angus Armstrong